AAU Kommunikation

AAU Kommunikation er en del af AAU Fælles Service og beskæftiger sig med den interne og eksterne kommunikation på AAU.

VELKOMMEN TIL AAU KOMMUNIKATION

Billede af AAU Kommunikation på Fredrik Bajers vej 7K.


AAU Kommunikation er Aalborg Universitets fælles kommunikationsafdeling. Afdelingen består af Rekruttering & Branding, Team Presse og Team Digital. 

AAU Kommunikations overordnede formål er:

  • Rekruttering af nye studerende gennem informationskampagner, brobygning til ungdomsuddannelser og forskellige events.
  • Udfærdigelse af materiale til pressen om AAU’s forskning, uddannelser og samarbejde med eksterne organisationer.
  • Kontakt til pressen, når denne henvender sig vedr. interview med forskere eller andet personale.
  • Intern kommunikation i form af ledelseskommunikation og AAU’s interne nyhedsside, AAU Inside.
  • Rådgivning af universitetets ledelse og kommunikationsmedarbejdere andetsteds i organisationen vedr. alt fra brug af sociale medier til kommunikationsplanlægning.
  • Udformning og udmøntning af visuel identitet, herunder løsning af grafiske opgaver.
  • Udvikling og opdatering af www.aau.dk og universitetets hovedsider på sociale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn.
  • At skabe fælles rammer og retning omkring løsningen af kommunikationsopgaverne på AAU, bl.a. gennem Kommunikationshubben, et fælles samarbejdsrum for alle med kommunikationsansvar.  

Læs mere om, hvad vi kan hjælpe med her. Spørgsmål vedr. AAU Kommunikation kan rettes til kommunikationschef Bo T. Andersen: 2071 2110 / bta@adm.aau.dk

Kommunikationshubben

Kommunikationshubben er et fælles samarbejdsrum for medarbejdere med ansvar for kommunikationsopgaver på AAU. Målet med Kommunikationshubben er at skabe sammenhængskraft på tværs af kommunikationsområdet på Aalborg Universitet. Sammenhængskraft i måden opgaverne løses på, og sammenhængskraft i det billede, vi tegner af AAU udadtil.

Kommunikationshubben

Kontakt AAU Kommunikation

Billede af AAU Kommunikation.

Har du spørgsmål, feedback eller kommentarer til AAU Kommunikation, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail eller telefon:

E-mail: aaukommunikation@adm.aau.dk
Telefon: 9940 9489

Læs mere...

Billeder (Skyfish)
AAU abonnerer på  billedbanken www.colourbox.dk med et bredt udvalg af billeder, mens billeder fra AAU ligger i www.skyfish.com (kun adgang for ansatte). Kontakt Søren Emil Søe Degn for at få adgang.

Designguide
Her finder du AAU's designguide, og du kan hente logo, bølger og diverse skabeloner.

Eventsupport
Udlån af udstyr til messer og print af plakater.

Film
Oversigt over diverse AAU-film.

Intern Kommunikation
Nyhedskriterier for AAU Update og opgavesplit for intern kommunikation.

MAKE IT REAL
Make it Real-konceptet og download af designskabeloner til print, sociale medier, Google, hjemmeside og video.

Matchtjekker
Med matchtjekkeren kan potentielle studerende teste, hvordan deres egne forventninger til en uddannelse stemmer overens med det at studere på uddannelsen.

Nyheder på forsiden af aau.dk
Retningslinjer for nyheder på forsiden af aau.dk, og hvem der skriver og publicerer nyheder på aau.dk.

Ordbogen
Her kan du finde information om uddannelsesterminologi (dansk-engelsk).

Presse
Retningslinjer og guides som hjælp til god forskningsformidling. 

Rekruttering af studerende
Principper for god information om universitetsuddannelser.

Samtykkeerklæringer
En række samtykkeerklæringer til brug på kommunikationsområdet bl.a. vedr. foto/video, spørgeskemaer og konferencer. Både på dansk og engelsk.

Sociale Medier og online-annoncering
Guide til online-annoncering og retningslinger for brug af Google Ads og facebook-annoncering på AAU. Overblik over brugen af Facebook, YouTube, Linkedin, Instagram, Snapchat, Twitter på AAU.

Stempler
AAU har en række uddannelsesstempler, der kan bruges sammen med logo ved annoncering og afmelding i film.

Studieguide
Retningslinjer og procedurer for inddatering i den online studieguiden. Organisation bag studieguiden. Skabelon for faktaark.

Webdesign
ITS's praktiske guide til alt, der har med hjemmesider i InfoGlue at gøre.