AAU Kommunikation

AAU Kommunikation er en del af AAU Fælles Service og beskæftiger sig med den interne og eksterne kommunikation på AAU.

VELKOMMEN TIL AAU KOMMUNIKATION

Billede af AAU Kommunikation på Fredrik Bajers vej 7K.


AAU Kommunikation er Aalborg Universitets fælles kommunikationsafdeling. Afdelingen består af Rekruttering & Branding, Team Presse og Team Digital. 

AAU Kommunikations overordnede formål er:

  • Rekruttering af nye studerende gennem informationskampagner, brobygning til ungdomsuddannelser og forskellige events.
  • Udfærdigelse af materiale til pressen om AAU’s forskning, uddannelser og samarbejde med eksterne organisationer.
  • Kontakt til pressen, når denne henvender sig vedr. interview med forskere eller andet personale.
  • Intern kommunikation i form af ledelseskommunikation og AAU’s interne nyhedsside, AAU Inside.
  • Rådgivning af universitetets ledelse og kommunikationsmedarbejdere andetsteds i organisationen vedr. alt fra brug af sociale medier til kommunikationsplanlægning.
  • Udformning og udmøntning af visuel identitet, herunder løsning af grafiske opgaver.
  • Udvikling og opdatering af www.aau.dk og universitetets hovedsider på sociale medier som Facebook, Instagram og LinkedIn.
  • At skabe fælles rammer og retning omkring løsningen af kommunikationsopgaverne på AAU, bl.a. gennem Kommunikationshubben, et fælles samarbejdsrum for alle med kommunikationsansvar.  

Læs mere om, hvad vi kan hjælpe med her. Spørgsmål vedr. AAU Kommunikation kan rettes til vicedirektør Susse Maria Holst, sumh@adm.aau.dk.

Kommunikationshubben

Kommunikationshubben er et fælles samarbejdsrum for medarbejdere med ansvar for kommunikationsopgaver på AAU. Målet med Kommunikationshubben er at skabe sammenhængskraft på tværs af kommunikationsområdet på Aalborg Universitet. Sammenhængskraft i måden opgaverne løses på, og sammenhængskraft i det billede, vi tegner af AAU udadtil.

Kommunikationshubben

Kontakt AAU Kommunikation

Billede af AAU Kommunikation.

Har du spørgsmål, feedback eller kommentarer til AAU Kommunikation, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail eller telefon:

E-mail: aaukommunikation@adm.aau.dk
Telefon: 9940 9489

Læs mere...

Billeder (Skyfish)
AAU abonnerer på  billedbanken www.colourbox.dk med et bredt udvalg af billeder, mens billeder fra AAU ligger i www.skyfish.com (kun adgang for ansatte). Kontakt Søren Emil Søe Degn for at få adgang.

Designguide
Her finder du AAU's designguide, og du kan hente logo, bølger og diverse skabeloner.

Digitale konflikter
Guide til håndtering af trolling og andre digitale konflikter

Eventsupport
Udlån af udstyr til messer og print af plakater.

Film
Oversigt over diverse AAU-film. Guide til samarbejde med videoselskab.

GDPR og samtykke
Læs om GDPR på sociale medier og find samtykkeerklæringer.

Google Maps Street View
Brug Street View panoramabilleder til virtuelle rundvisninger og vejvisning på campus. Både indendørs og udendørs. Kan indsættes på hjemmesider eller linkes til i mails og facebookopslag.

Indkøb af kommunikationsydelser
Indkøbsaftaler - herunder aftale om oversættelse.

MAKE IT REAL - Brandingplatform til rekruttering til fuldtidsstudier (bachelor og kandidat)
Her finder du MAKE IT REALs grundlag og indsigter, designguide med retningslinjer for kommunikation og materialer, grundfortællings-tekster og InDesign-skabeloner.

Matchtjekker
Med matchtjekkeren kan potentielle studerende teste, hvordan deres egne forventninger til en uddannelse stemmer overens med det at studere på uddannelsen.

Nyheder på forsiden af aau.dk
Retningslinjer for nyheder på forsiden af aau.dk, og hvem der skriver og publicerer nyheder på aau.dk.

Ordbogen
Her kan du finde information om uddannelsesterminologi (dansk-engelsk).

Oversættelse
Oversættelse, sprogvask samt korreturlæsning.

Presse
Retningslinjer og guides som hjælp til god forskningsformidling. 

Rekruttering af studerende
Principper for god information om universitetsuddannelser.

Sociale Medier og online-annoncering
Guide til online-annoncering og retningslinger for brug af Google Ads og facebook-annoncering på AAU. Overblik over brugen af Facebook, YouTube, Linkedin, Instagram, Snapchat, Twitter på AAU.

Stempler
AAU har en række uddannelsesstempler, der kan bruges sammen med logo ved annoncering og afmelding i film.

Studieguide
Retningslinjer og procedurer for inddatering i den online studieguiden. Organisation bag studieguiden. Skabelon for faktaark.

Webdesign
ITS's praktiske guide til alt, der har med hjemmesider i InfoGlue at gøre.

Workzone
Regler for journalisering af kommunikationsopgaver og link til Workzone

AAU Update
Nyhedskriterier for AAU Update - interne nyheder på hjemmeside og i nyhedsbrev.