AAU logo

AAU Kommunikation

AAU Kommunikation er en del af AAU Fælles Service og beskæftiger sig med den interne og eksterne kommunikation på AAU.

Velkommen til AAU Kommunikation

Det ligger AAU Kommunikation meget på sinde at skabe værdi for organisationen. Det betyder, at vi med vores aktiviteter fokuserer på tre ting:

- At profilere AAU i forhold til vores vigtigste interessenter, så det står klart, hvad AAU står for, tror på og kan tilbyde.

- At understøtte implementeringen af udvalgte indsatser i AAU’s strategi.

- At bidrage til at ledere og medarbejdere forstår strategien, ved hvordan de kan være med til at implementere den, og føler sig motiveret til at gøre det.

 

Kommunikationshubben

Kommunikationshubben er et fælles samarbejdsrum og en måde at samarbejde på. Målet er sammenhængskraft på tværs af kommunikationsområdet på Aalborg Universitet. Sammenhængskraft i måden opgaverne løses på, og sammenhængskraft i det billede, vi tegner af AAU udadtil.

Kommunikationshubben

Kontakt AAU Kommunikation

Har du spørgsmål, feedback eller kommentarer til AAU Kommunikation, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail eller telefon:

E-mail: aaukommunikation@adm.aau.dk
Telefon: 9940 9489

Læs mere...

Billeder (Skyfish)
Du kan finde billeder i AAUs billedbank i Skyfish. Kontakt Søren Emil Søe Degn for at få adgang.

Designguide
Her finder du AAU's designguide, og du kan hente logo, bølger og diverse skabeloner.

Eventsupport
Udlån af udstyr til messer og print af plakater.

Film
Oversigt over diverse AAU-film.

Forskningsformidling
Retningslinjer og guides som hjælp til god forskningsformidling. 

Google Ads
Vejledninger og gode råd til Google Ads kampagner. 

Intern Kommunikation
Nyhedskriterier for AAU Inside og opgavesplit for intern kommunikation.

Ordbogen
Her kan du finde information om uddannelsesterminologi (dansk-engelsk).

Samtykkeerklæringer
En række samtykkeerklæringer til brug på kommunikationsområdet bl.a. vedr. foto/video, spørgeskemaer og konferencer. Både på dansk og engelsk.

Webdesign
ITS's praktiske guide til alt, der har med hjemmesider i InfoGlue at gøre.