AAU logo

Sprogservice på AAU

Om Sprogservice

Sprogservice er en del af AAU Kommunikation og udgør tre sprogkonsulenter (to fuldtidsansatte og en deltidsansat). Sprogservice er specialiseret i engelsksproget kommunikation og udfører sprogopgaver for rektoratet, direktionen, dekanaterne og Fælles Service.

 

Sprogservice tilbyder

  • Oversættelse fra dansk til engelsk
  • Sprogrevision af engelske tekster
  • Rådgivning og sparring om engelsksproget kommunikation og oversættelse

I særlige tilfælde kan Sprogservice tilbyde at oversætte fra engelsk til dansk.

 

Book en oversættelse hos Sprogservice

Send os en mail til vores funktionspostkasse sprogservice@adm.aau.dk med:

  • den ønskede returdato
  • den danske tekst vedhæftet (fx Word, Excel, PowerPoint, InDesign). Vi kan håndtere de fleste filtyper undtagen PDF. Sender du en InDesign-fil, vil vi gerne have en pdf som referencedokument.
  • hvilken sammenhæng teksten skal bruges i
  • evt. særlige forhold vedr. målgruppen eller kommunikationssituationen; herunder evt. tilpasning af teksten til en ikke-dansk talende målgruppe.

Tidsfrister og levering

Sprogservice udfører opgaver i prioriteret rækkefølge og herefter på først-til-mølle-basis. Vi er forpligtet til at stå til rådighed for hastende opgaver fra det øverste ledelseslag samt HR, og derfor kan leveringstidspunktet nogle gange blive udskudt på nogle opgaver.

Vi opfordrer alle til at kontakte os i god tid især ved store eller komplekse opgaver, eller hvis opgaven skal løses i en lavserviceperiode, f.eks. omkring højtider og i sommerferieperioden. 

De fleste opgaver løses in-house, men vi kan også formidle kontakt til eksterne leverandører og i nogle tilfælde benytter vi os også af deres services.
 

AAU Ordbog

Sprogservice vedligeholder en dansk-engelsk AAU terminologiliste tilgængelig for alle.

AAU ORDBOG

Hvad kan jeg bruge AAU Ordbog til?

Indtast et ord eller en del af et ord i søgefeltet – enten på dansk eller engelsk.

Du vil herefter få vist en liste over alle de opslagsord, der indeholder det indtastede ord på både dansk og engelsk.

Hvis du klikker på opslagsordet, vises eventuelle noter og anvendelsesmuligheder.

Vi opfordrer alle AAU-ansatte til at bidrage med input til AAU Ordbog. Send gerne dine forslag til Sprogservice.

AAU Inside på engelsk

Sprogservice er ansvarlige for at oversætte og redigere artikler til den engelske version af Inside.

AAU Inside på engelsk

Memsource – Et oversættelsesværktøj

Sprogservice bruger et online oversættelses-værktøj til alle oversættelsesopgaver.
Alle oversættelser gemmes i en oversættelses-hukommelse, som vi kan trække på i nye oversættelser.
Hvis du jævnligt oversætter i dit arbejde, kan Sprogservice oprette dig som bruger i Memsource. Vi tilbyder selvfølgelig en introduktion og support hertil.

Hvis du er interesseret i at bruge Memsource, er du velkommen til at kontakte Pernille Budde Haensel.

DANSK-ENGELSK UDDANNELSESTERMINOLOGI Netværk

Sprogservice deltager i et nationalt netværk, der hedder Forum for International Uddannelsesterminologi (FIU), hvor vi samarbejder med andre danske uddannelsesinstitutioner om at skabe fælles engelsk terminologi på uddannelsesområdet. 

Sprogservice deltager desuden i EU-netværket Translating for Europe.

Kontakt Sprogservice

Sprogkonsulenter i Sprogservice

På Barsel