Om AAU Kommunikation

AAU Kommunikation er Aalborg Universitets centrale kommunikationsafdeling.

AAU Kommunikations væsentligste formål og opgaver

 

Billede af kontormiljø og medarbejdere i AAU Kommunikation.

AAU Kommunikation har en lang række udadvendte såvel som indadvendte funktioner.

Afdelingen løser en del produktionsopgaver: Fra studieguide til AAU’s officielle websider. Fra Åbent Hus til tilstedeværelse på messer. Afdelingen har desuden redaktionelt ansvar for eller medvirker til udgivelsen af en række publikationer på papir såvel som i digitalt form. Dertil er AAU Kommunikation medarrangør på en række større events og aktiviteter så som Aalborg Universitets årsfest, ph.d.-ceremonien, studiestart og lignende.

Afdelingen har ligeledes opgaven med at sikre koordination på tværs af fakulteter og campusser i relation til eksempelvis presse og markedsføring.

Endelig varetager afdelingen kommunikationsrådgivning – bl.a. i relation til presse, omtale af universitetet, medievalg, målgruppefokusering og kommunikationsplanlægning. Et nyt satsningsområde er ledelseskommunikation og -rådgivning og understøttelse af kommunikationsstrategier på fælles- og fakultetsniveau.