Om AAU Kommunikation

AAU Kommunikation er Aalborg Universitets centrale kommunikationsafdeling.

AAU Kommunikations væsentligste formål og opgaver

AAU Kommunikation har en lang række udadvendte såvel som indadvendte funktioner.

Afdelingen løser en del produktionsopgaver: Fra studieguide til AAU’s officielle websider. Fra Åbent Hus til tilstedeværelse på messer. Afdelingen har desuden redaktionelt ansvar for eller medvirker til udgivelsen af en række publikationer på papir såvel som i digitalt form. Dertil er AAU Kommunikation medarrangør på en række større events og aktiviteter så som Aalborg Universitets årsfest, ph.d.-ceremonien, studiestart og lignende.

Afdelingen har ligeledes opgaven med at sikre koordination på tværs af fakulteter og campusser i relation til eksempelvis presse og markedsføring.

Endelig varetager afdelingen kommunikationsrådgivning – bl.a. i relation til presse, omtale af universitetet, medievalg, målgruppefokusering og kommunikationsplanlægning. Et nyt satsningsområde er ledelseskommunikation og -rådgivning og understøttelse af kommunikationsstrategier på fælles- og fakultetsniveau.

 

Særlige tiltag og indsatsområder i 2016.

Aalborg Universitets strategi "Viden for Verden" har et særligt indsatsområde om Kultur, Identitet og Kommunikation, hvor AAU Kommunikation har til opgave at understøtte den udvikling, som indsatsområdet og de tilhørende handleplaner fordrer. Et væsentligt punkt i strategien er arbejdet med og kommunikation af universitetets særkender.

Strategiens handlepunkter vil i 2016 og årene frem skulle foldes ud og yderligere konkretiseres. Her kommer AAU Kommunikation til at spille en stor rolle, hvor understøttelse af fagmiljøernes arbejde er i fokus.

Et vigtigt indsatsområde i 2016 og fremefter for AAU Kommunikation er desuden en fortsættelse af den tværgående koordinering på kommunikationsområdet. Der er betydelige kommunikative ressourcer på såvel fakultets- som på institut- og centerniveau. Et samarbejde mellem disse og det centrale niveau omkring koordinationsopgaven er af afgørende betydning.